Supply Chain management

Supply chain management innebär att man tar kontroll över flödet av varor, pengar och information.

I ett samarbete med er hjälper vi till att få kontroll på era flöden i förhållande till era kunders krav. På detta sätt kan ni både öka leveranskvalitén till kunderna samt minska kostnaderna.

Vi ser över hur ert IT system stöder era arbetsprocesser, hur effektiv lagerhanteringen är och vilken konkurrenskraft fraktavtalen har i förhållande konkurrenterna.

Vår roll  som konsulter är att förenkla och förbättra logistiken på ert  företag, men om det visar sig vara lönsamt att outsourca så kan vi även ta hand driften inom ramen för vår 3PL verksamhet.

Kontakta oss, ett samtal kostar inget.

E-handel    supply2