3ND tredjepartslogistik

B 2 B

Vi kan ta ansvar för hela eller delar av ert lager.

Vi gör en förstudie där vi tillsammans med er går igenom er verksamhet samt era krav och behov, denna ligger sedan till grund för den offert som vi presenterar.

Kostnaderna blir mer förutsägbara än drift i egen regi vilket uppskattas av våra kunder då kvaliteten och effektiviteten kan outsourcas till fastställda priser.

3ND  har skapat en plattform för samarbete med transportörer och systemleverantörer för att möta våra kunders krav på transporter och administration av logistikflödet.

Vi levererar det stora lagrets kompetens och logistikfördelar till alla kunder detta betyder att även mindre företag kan dra nytta av vår effektivitet och använda det som en konkurrensfördel.

Tidigare tillverkade företagen sina produkter och funderade sedan på hur man skulle leverera dessa till kund.
Med dagens krav på snabba leveranser är logistiken ett viktigt konkurrensmedel som hos många företag inte är helt utnyttjat.

Vill ni veta hur ni kan öka ert företags konkurrenskraft med hjälp av rätt logistik?

Kontakta oss!

shutterstock_119986801   shutterstock_113745532